Παραγγελία Δαχτυλιδιών

Οι ημερομηνίες παραγγελίας των δακτυλιδιών ορίζονται ως εξής:

  • 1η παραγγελία 31 Ιουλίου με παράδοση απο 1η Σεπτεμβρίου και το συντομότερο δυνατόν
  • 2η παραγγελία 30 Σεπτεμβρίου με παράδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
  • 3η παραγγελία 15 Δεκεμβρίου με παράδοση τα μέσα Φεβρουαρίου
  • 4η παραγγελία 15 Φεβρουαρίου με παράδοση τα μέσα Απριλίου
  • 5η παραγγελία πραγματοποιείται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΟ, μόνο όταν υπάρχει ανάγκη παραγγελίας για νέα μέλη σωματείων

Κάθε σωματείο μέλος της ΕΟΟ, ορίζει υπεύθυνο παραγγελίας δακτυλιδιών με την …

Δήλωση Υπεύθυνου Δαχτυλιδιών

Με κάθε παραγγελία δακτυλιδιών κατατίθεται ταυτόχρονα στο ταμείο της ΕΟΟ η έκτακτη εισφορά 0,14 ευρώ ανα δακτυλίδι. Η ΕΟΟ συγκεντρώνει τις παραγγελίες των σωματείων μελών της, ελέγχει και ενημερώνει το ΟΜΕ της και με ευθύνη της αποστέλλει τη παραγγελία στη κατασκευάστρια εταιρία.

Παραλαμβάνει για λογαριασμό των σωματείων τα δακτυλίδια και τα αποστέλλει στα σωματεία μέλη της. Στα σωματεία αποστέλλεται τιμολόγιο αγοράς απο τη κατασκευάστρια εταιρία, με τα φορολογικά στοιχεία του συλλόγου μέλους και παραστατικά της ΕΟΟ για την έκτακτη εισφορά.

Σωματείο μέλος της ΕΟΟ δεν μπορεί να παραγγείλει δακτυλίδια μόνο του με κωδικούς ΕΟΟ. Εαν βρεθεί τέτοια περίπτωση, το σωματείο αυτόματα διαγράφεται απο τη δύναμη της ΕΟΟ και δεν αναγνωρίζονται τα συγκεκριμένα δακτυλίδια.