Πρόγραμμα παραγγελιών δαχτυλιδιών

Οι καταληκτικές ημερομηνίες παραγγελίας δακτυλιδιών, ορίζονται ως εξής:

  • 1ηπαραγγελία 31 Ιουλίου με παράδοση απο 1η Σεπτεμβρίου και το συντομότερο δυνατόν
  • 2ηπαραγγελία 30 Σεπτεμβρίου με παράδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
  • 3ηπαραγγελία 15 Δεκεμβρίου με παράδοση τα μέσα Φεβρουαρίου
  • 4ηπαραγγελία 15 Φεβρουαρίου με παράδοση τα μέσα Απριλίου
  • 5η παραγγελία πραγματοποιείται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΟ, μόνο όταν υπάρχει ανάγκη παραγγελίας για νέα μέλη σωματείων

Οι ημερομηνίες παράδοσης έχουν βγει βάση χρονοδιαγράμματος από την κατασκευαστική εταιρεία.  Η Ε.Ο.Ο. δε φέρει καμία ευθύνη.


Κάθε σωματείο μέλος της ΕΟΟ, ορίζει υπεύθυνο παραγγελίας δακτυλιδιών με την …

Δήλωση Υπεύθυνου Δαχτυλιδιών

Το κάθε σωματείο έχει την ευθύνη να αποστείλει την έκαστη παραγγελία δαχτυλιδιών έως και την καταληκτική ημερομηνία (ΑΥΣΤΗΡΑ και χωρίς εξαιρέσεις) και να εξοφλήσει το κόστος αυτής. Κατά την παραλαβή των δαχτυλιδιών η ομοσπονδία θα αποστείλει, εντός 5 εργάσιμων ημερών, τις παραγγελίες προς όλα τα σωματεία με κούριερ, στη διεύθυνση που θα ορίσει το κάθε σωματείο. Στα σωματεία αποστέλλεται τιμολόγιο αγοράς από την κατασκευαστική εταιρία με τα φορολογικά στοιχεία του συλλόγου μέλους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σωματείο μέλος της ΕΟΟ, δεν μπορεί να παραγγείλει δακτυλίδια μόνο του με κωδικούς ΕΟΟ. Εαν βρεθεί τέτοια περίπτωση, το σωματείο αυτόματα διαγράφεται απο τη δύναμη της ΕΟΟ και δεν αναγνωρίζονται τα συγκεκριμένα δακτυλίδια.