Πρόγραμμα παραγγελιών δαχτυλιδιών

Οι καταληκτικές ημερομηνίες παραγγελίας δακτυλιδιών, ορίζονται ως εξής:

  • 1η παραγγελία 31 Ιουλίου με παράδοση απο 1η Σεπτεμβρίου και το συντομότερο δυνατόν
  • 2η παραγγελία 30 Σεπτεμβρίου με παράδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
  • 3η παραγγελία 15 Δεκεμβρίου με παράδοση τα μέσα Φεβρουαρίου
  • 4η παραγγελία 15 Φεβρουαρίου με παράδοση τα μέσα Απριλίου
  • 5η παραγγελία πραγματοποιείται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΟ, μόνο όταν υπάρχει ανάγκη παραγγελίας για νέα μέλη σωματείων

Οι ημερομηνίες παράδοσης έχουν βγει βάση χρονοδιαγράμματος από την κατασκευαστική εταιρεία.  Η Ε.Ο.Ο. δε φέρει καμία ευθύνη.


Κάθε σωματείο μέλος της ΕΟΟ, ορίζει υπεύθυνο παραγγελίας δακτυλιδιών με την …

Δήλωση Υπεύθυνου Δαχτυλιδιών

Το κάθε σωματείο έχει την ευθύνη να αποστείλει την έκαστη παραγγελία δαχτυλιδιών έως και την καταληκτική ημερομηνία (ΑΥΣΤΗΡΑ και χωρίς εξαιρέσεις) και να εξοφλήσει το κόστος αυτής. Κατά την παραλαβή των δαχτυλιδιών η ομοσπονδία θα αποστείλει, εντός 5 εργάσιμων ημερών, τις παραγγελίες προς όλα τα σωματεία με κούριερ, στη διεύθυνση που θα ορίσει το κάθε σωματείο. Στα σωματεία αποστέλλεται τιμολόγιο αγοράς από την κατασκευαστική εταιρία με τα φορολογικά στοιχεία του συλλόγου μέλους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σωματείο μέλος της ΕΟΟ, δεν μπορεί να παραγγείλει δακτυλίδια μόνο του με κωδικούς ΕΟΟ. Εαν βρεθεί τέτοια περίπτωση, το σωματείο αυτόματα διαγράφεται απο τη δύναμη της ΕΟΟ και δεν αναγνωρίζονται τα συγκεκριμένα δακτυλίδια.