Η Ομοσπονδία

Η Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο) είναι δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μέλη,Συλλόγους,Σωματεία,Οργανισμούς,Ενώσεις ,κινήσεις ή άλλα παρεμφερούς ονομασίας σωματεία,οπουδήποτε κι’ αν εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ανάλογους σκοπούς με αυτούς της Ομοσπονδίας. Εχει έδρα την ΑΤΤΙΚΗ και ιδρύθηκε με το υπ’αριθμόν 3542/20-5-1997 καταστατικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό να συνενώσει όλους τους Ελληνικούς Συλλόγους που ασχολούνται με τα πουλιά συντροφιάς. Στις 21-5-2012 εγκρίθηκαν από το Πρωτοδικείο Αθηνών οι τροποποιήσεις του Καταστατικού της , με την υπ’αριθμόν 4494/2012 τροποποίηση.

Καταστατικό και Εσωτερικοί κανονισμοί Οργάνων.

Καταστατικό
Εσωτερικός Κανονισμός
Γενικός Κανονισμός Εκθέσεων
Κανονισμός Ομοσπονδιακής Τεχνικής Διεύθυνσης
Κανονισμός Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών