Η Ομοσπονδία

Η Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο) είναι δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μέλη,Συλλόγους,Σωματεία,Οργανισμούς,Ενώσεις ,κινήσεις ή άλλα παρεμφερούς ονομασίας σωματεία,οπουδήποτε κι’ αν εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ανάλογους σκοπούς με αυτούς της Ομοσπονδίας. Εχει έδρα την ΑΤΤΙΚΗ και ιδρύθηκε με το υπ’αριθμόν 3542/20-5-1997 καταστατικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό να συνενώσει όλους τους Ελληνικούς Συλλόγους που ασχολούνται με τα πουλιά συντροφιάς. Στις 21-5-2012 εγκρίθηκαν από το Πρωτοδικείο Αθηνών οι τροποποιήσεις του Καταστατικού της , με την υπ’αριθμόν 4494/2012 τροποποίηση.

Όργανα.

  • Διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ)
  • Γενική συνέλευση (Γ.Σ)
  • Εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε)
  • Ομοσπονδιακή τεχνική διεύθυνση (Ο.ΤΕ.Δ)
  • Εθνικές τεχνικές Επιτροπές ειδικότητος (Ε.Τ.Ε)
  • Ένωση των κριτών (ΕτΚ)
  • Συμβούλιο των κριτών.
  • Συμβούλιο προέδρων.

Πέραν των τριών πρώτων, όλα τα λοιπά έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Καταστατικό και Εσωτερικοί κανονισμοί Οργάνων.

Καταστατικό
Εσωτερικός Κανονισμός
Γενικός Κανονισμός Εκθέσεων
Κανονισμός Ομοσπονδιακής Τεχνικής Διεύθυνσης
Κανονισμός Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών
Κανονισμός  της Ένωσης των Κριτών