Οδηγίες για ένταξη στην ΕΟΟ

Για την εγγραφή του συλλόγου σας στο αρχείο μελών της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας – Ε.Ο.Ο παρακαλούμε όπως μαζί με την αίτηση εγγραφής, μας αποστείλετε τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα στο info@fogr.gr:

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του συλλόγου σας και των τυχόν τροποποιήσεών του
  2. Απόσπασμα του πρακτικού της Γ.Σ. που εξέλεξε το Δ.Σ. του συλλόγου σας ή επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που διόρισε τους εκπροσώπους του σωματείου
  3. Απόσπασμα του πρακτικού του Δ.Σ. του συλλόγου σας που αποφάσισε να ζητήσει την εγγραφή στην Ε.Ο.Ο.
  4. Το εφ’άπαξ δικαίωμα εγγραφής στην Ε.Ο.Ο. ύψους 200 ευρώ
  5. Τη λίστα οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου σας
  6. Το διορισμό των αντιπροσώπων που δικαιούται να έχει ο σύλλογός σας

Υ.Γ  ΕΔΩ  θα βρείτε το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ .