Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΜΠΑΙΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΔΑΓΛΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ