Διοικητικό Συμβούλιο 2024-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΜΠΑΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΡΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΖΙΒΖΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΔΑΓΛΗΣ