Διοικητικό Συμβούλιο 2022-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΔΑΓΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΜΠΑΙΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: ΣΑΒΒΑΣ ΤΡΟΧΙΔΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ